LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED14 - TEST WIEDZY NR 5

Pytanie nr 16
Załóżmy, że masz do czynienia z pacjentem, który nie jest w stanie samodzielnie utrzymać higieny osobistej. Które z poniższych działań będzie najbardziej odpowiednie?

A.
B.
C.
D.