LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED14 - TEST WIEDZY NR 3

Pytanie nr 17
Rozważ poniższą tabelę, która przedstawia różne czynności pielęgnacyjne i higieniczne. Wybierz odpowiedź, która najlepiej opisuje różnicę między tymi dwoma kategoriami czynności.
Czynności pielęgnacyjne Czynności higieniczne
Zmiana opatrunków Mycie ciała
Podawanie leków Czyszczenie zębów
A.
B.
C.
D.