LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED14 - TEST WIEDZY NR 1

Pytanie nr 24
Podczas wykonywania czynności higienicznych u osoby leżącej, zauważasz, że pacjent ma odparzenia. Które z poniższych działań jest najbardziej odpowiednie?

A.
B.
C.
D.