LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED14 - TEST WIEDZY NR 1

Pytanie nr 27
Podczas wykonywania czynności higienicznych u osoby chorej i niesamodzielnej, zauważyłeś, że pacjent ma ranę. Jakie jest najbardziej odpowiednie działanie w tej sytuacji?

A.
B.
C.
D.