LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED14 - TEST WIEDZY NR 3

Pytanie nr 36
Podczas wykonywania czynności pielęgnacyjnych, jakie jest główne zastosowanie aseptyki?

A.
B.
C.
D.