LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED14 - TEST WIEDZY NR 2

Pytanie nr 37
Używając poniższej tabeli, wskaż, która metoda jest najbardziej odpowiednia do zastosowania w danym scenariuszu.
Scenariusz Metoda
Powierzchnie, które mają bezpośredni kontakt z pacjentem A. Dezynfekcja
Narzędzia chirurgiczne B. Sterylizacja
Ręce opiekuna medycznego C. Mycie rąk
Podłoga w pokoju pacjenta D. Czyszczenie
A.
B.
C.
D.