LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED14 - TEST WIEDZY NR 1

Pytanie nr 22
Podczas wykonywania zabiegów higienicznych i pielęgnacyjnych, jakie są zasady segregacji odpadów medycznych?

A.
B.
C.
D.