LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED14 - TEST WIEDZY NR 1

Pytanie nr 34
Poniżej przedstawiono tabelę z różnymi rodzajami odpadów medycznych. Wybierz prawidłową parę odpadu i pojemnika, do którego powinien trafić.
Odpad Pojemnik
Zużyte igły Pojemnik na ostre przedmioty
Zużyte rękawiczki Pojemnik na odpady biologiczne
Resztki leków Pojemnik na odpady chemiczne
Opakowania po lekach Pojemnik na odpady komunalne
A.
B.
C.
D.