LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED14 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 34
Godzina Ilość spożytych płynów (ml) Ilość wydalonego moczu (ml)
8:00 500 200
12:00 300 400
16:00 700 300
20:00 200 600
Na podstawie powyższej tabeli, jaki jest bilans płynów pacjenta na koniec dnia?
A.
B.
C.
D.