LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED14 - TEST WIEDZY NR 2

Pytanie nr 31
Podczas zmiany opatrunku na ranie, zauważasz, że rana jest zakażona. Jakie działania podejmiesz?

A.
B.
C.
D.