LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED14 - TEST WIEDZY NR 1

Pytanie nr 2
Podczas zmiany opatrunku na ranie, który z poniższych środków jest najczęściej stosowany jako antyseptyk?

A.
B.
C.
D.