LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED14 - TEST WIEDZY NR 3

Pytanie nr 28
Etapy zmiany opatrunku
1. Przygotowanie materiałów
2. Zdejmowanie starego opatrunku
3. Oczyszczenie rany
4. Nałożenie nowego opatrunku
Która z poniższych odpowiedzi najlepiej opisuje kolejność etapów zmiany opatrunku na ranie?
A.
B.
C.
D.