LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED14 - TEST WIEDZY NR 2

Pytanie nr 26
Pacjent ma przeprowadzony pomiar glukometrem, a wynik to 4,2 mmol/l. Jaki jest prawidłowy sposób dokumentacji tego wyniku?

A.
B.
C.
D.