LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED14 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 33
Data Godzina Wynik pomiaru glukometrem (mmol/l)
2022-01-01 8:00 5.4
2022-01-01 12:00 7.6
2022-01-01 16:00 9.2
Na podstawie powyższej tabeli, które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe?
A.
B.
C.
D.