LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED14 - TEST WIEDZY NR 3

Pytanie nr 39
Dokonujesz pomiaru glukometrem u pacjenta. Wynik pomiaru wynosi 11,2 mmol/l. Jakie działanie podejmiesz?

A.
B.
C.
D.