LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED14 - TEST WIEDZY NR 1

Pytanie nr 29
Rozważ następującą sytuację: Pacjent ma tracheostomię i wymaga regularnej wymiany rurki tracheostomijnej. Podczas tego procesu, jakie jest najważniejsze działanie, które powinno być podjęte?

A.
B.
C.
D.