LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED14 - TEST WIEDZY NR 1

Pytanie nr 22
Typ stomii Miejsce wykonania
Tracheostomia Przednia ściana tchawicy
Ileostomia Koniec jelita cienkiego
Kolostomia ?
Na podstawie powyższej tabeli, gdzie jest wykonywana kolostomia?
A.
B.
C.
D.