LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED14 - TEST WIEDZY NR 5

Pytanie nr 29
Jaki typ stomii jest stosowany w celu umożliwienia eliminacji moczu z organizmu, gdy pęcherz moczowy nie funkcjonuje prawidłowo?

A.
B.
C.
D.