LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED14 - TEST WIEDZY NR 3

Pytanie nr 6
W przypadku którego typu stomii pacjent wymaga specjalnego sprzętu stomijnego do zbierania kału?

A.
B.
C.
D.