LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED14 - TEST WIEDZY NR 5

Pytanie nr 28
Która z poniższych stomii jest zazwyczaj wykonywana w celu umożliwienia pacjentowi odżywiania się, gdy nie jest w stanie połykać pokarmów?

A.
B.
C.
D.