LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED14 - TEST WIEDZY NR 5

Pytanie nr 7
Podczas wykonywania czynności pielęgnacyjnych wokół tracheostomii, zauważyłeś, że skóra pacjenta jest czerwona i podrażniona. Jaki jest najodpowiedniejszy sposób postępowania w tej sytuacji?

A.
B.
C.
D.