LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED14 - TEST WIEDZY NR 1

Pytanie nr 6
Pacjent z kolostomią zgłasza ból w okolicy stomii. Co powinieneś zrobić jako pierwsze?

A.
B.
C.
D.