LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED14 - TEST WIEDZY NR 3

Pytanie nr 32
Podaj lek doustnie pacjentowi, który ma problemy z połykaniem. Które z poniższych działań jest najbardziej odpowiednie?

A.
B.
C.
D.