LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED14 - TEST WIEDZY NR 5

Pytanie nr 36
Rozważasz podanie leku doodbytniczo pacjentowi. Które z poniższych działań jest najmniej odpowiednie?

A.
B.
C.
D.