LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED14 - TEST WIEDZY NR 5

Pytanie nr 3
Lek Sposób podania
Paracetamol Doustnie
Insulina Podskórnie
Nitrogliceryna Podjęzykowo
Lek X Okołopoliczkowo
Na podstawie powyższej tabeli, który lek jest podawany okołopoliczkowo?
A.
B.
C.
D.