LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED14 - TEST WIEDZY NR 1

Pytanie nr 14
Podczas podawania leków przez układ oddechowy, zauważasz, że pacjent ma trudności z oddychaniem. Które z poniższych działań jest najbardziej odpowiednie?

A.
B.
C.
D.