LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED14 - TEST WIEDZY NR 2

Pytanie nr 27
Lek Typ inhalatora
Salbutamol Inhalator ciśnieniowy z dozownikiem pojedynczych dawek
Flutikazon Inhalator proszkowy
Na podstawie powyższej tabeli, który z poniższych stwierdzeń jest prawdziwy?
A.
B.
C.
D.