LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED14 - TEST WIEDZY NR 5

Pytanie nr 7
Podczas podawania leku przez układ oddechowy, pacjent nagle zaczyna kaszleć. Jakie jest najbardziej odpowiednie działanie?

A.
B.
C.
D.