LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED14 - TEST WIEDZY NR 2

Pytanie nr 17
Lek Działanie niepożądane
Warfaryna A. Zaburzenia rytmu serca
Metformina B. Krwawienia
Paracetamol C. Biegunka
Atenolol D. Uszkodzenie wątroby
Które powyższe połączenie leku z działaniem niepożądanym jest poprawne?
A.
B.
C.
D.