LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED14 - TEST WIEDZY NR 3

Pytanie nr 2
Jaki jest najważniejszy cel monitorowania działań niepożądanych leków przez opiekuna medycznego?

A.
B.
C.
D.