LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED14 - TEST WIEDZY NR 3

Pytanie nr 14
Pacjent, którego opiekujesz, ma przepisane przez lekarza różne leki do zażywania o różnych porach dnia. Jakie są najlepsze praktyki, aby upewnić się, że wszystkie leki są podawane prawidłowo?

A.
B.
C.
D.