LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED14 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 14
Podczas pobierania krwi żylnej, zaznacz, który z poniższych kroków NIE jest poprawny.

A.
B.
C.
D.