LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED14 - TEST WIEDZY NR 5

Pytanie nr 38
Podczas pobierania krwi włośniczkowej z palca, który z poniższych palców NIE powinien być używany?

A.
B.
C.
D.