LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED14 - TEST WIEDZY NR 2

Pytanie nr 37
Jakie jest główne zastosowanie krwi włośniczkowej pobranej z palca?

A.
B.
C.
D.