LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED14 - TEST WIEDZY NR 2

Pytanie nr 32
Podczas pobierania wymazu z gardła pacjenta, jakie jest prawidłowe miejsce pobrania materiału?

A.
B.
C.
D.