LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED14 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 6
Podczas pobierania wymazu z rany, jakie jest prawidłowe miejsce pobrania materiału?

A.
B.
C.
D.