LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED14 - TEST WIEDZY NR 3

Pytanie nr 14
W jakiej sytuacji opiekun medyczny powinien pomagać osobie niesamodzielnej?

A.
B.
C.
D.