LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED14 - TEST WIEDZY NR 5

Pytanie nr 32
Osoba niesamodzielna Stan
A Może wykonywać większość czynności, ale potrzebuje nadzoru i wsparcia.
B Nie jest w stanie wykonać żadnej czynności samodzielnie.
C Może wykonywać niektóre czynności, ale potrzebuje pomocy w innych.
D Jest w pełni samodzielna, ale wymaga stałego nadzoru.
Która z osób niesamodzielnych wymaga największego zaangażowania opiekuna medycznego?
A.
B.
C.
D.