LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED14 - TEST WIEDZY NR 5

Pytanie nr 37
Podczas planowania czynności opiekuńczych dla osoby chorej i niesamodzielnej, które z poniższych aspektów jest najważniejszy do uwzględnienia?

A.
B.
C.
D.