LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED14 - TEST WIEDZY NR 5

Pytanie nr 7
Podczas planowania czynności opiekuńczych dla osoby chorej i niesamodzielnej, jakie jest znaczenie uwzględnienia preferencji osoby pod opieką?

A.
B.
C.
D.