LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED14 - TEST WIEDZY NR 5

Pytanie nr 23
Pacjent Typ sprzętu ortopedycznego
Anna Wózek inwalidzki
Jan Kule
Halina Chodzik
Zgodnie z powyższą tabelą, który pacjent wymaga największego wsparcia w poruszaniu się?
A.
B.
C.
D.