LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED14 - TEST WIEDZY NR 1

Pytanie nr 21
Pacjent, którego opiekujesz, ma zalecony do użytku sprzęt rehabilitacyjny - rower stacjonarny. Jakie czynności należy wykonać przed jego użyciem?

A.
B.
C.
D.