LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED14 - TEST WIEDZY NR 3

Pytanie nr 26
Pacjent z zaawansowaną chorobą przewlekłą często ma trudności z poruszaniem się. Jakie działanie jest najbardziej odpowiednie, aby pomóc mu w adaptacji do zmian funkcjonalnych?

A.
B.
C.
D.