LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED14 - TEST WIEDZY NR 2

Pytanie nr 4
Pacjent z zaawansowaną starością ma trudności z wykonywaniem codziennych czynności, takich jak jedzenie, ubieranie się czy mycie. Jakie działanie jest najbardziej odpowiednie, aby pomóc mu w adaptacji do zmian funkcjonalnych?

A.
B.
C.
D.