LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED14 - TEST WIEDZY NR 1

Pytanie nr 2
Pacjent z chorobą terminalną często czuje się przygnębiony i ma trudności z radzeniem sobie z emocjami. Jakie działanie jest najbardziej odpowiednie, aby pomóc mu w adaptacji do zmian funkcjonalnych?

A.
B.
C.
D.