LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED14 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 4
Pacjent z demencją zaczyna wykazywać oznaki agresji podczas wykonywania codziennych czynności pielęgnacyjnych. Jak powinieneś zareagować?

A.
B.
C.
D.