LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED14 - TEST WIEDZY NR 1

Pytanie nr 11
Podczas rozmowy z rodziną osoby chorej i niesamodzielnej, która jest odpowiednia metoda komunikacji?

A.
B.
C.
D.