LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED14 - TEST WIEDZY NR 1

Pytanie nr 21
Pacjent Stan emocjonalny
A Zaniepokojony
B Spokojny
C Agresywny
D Wycofany
Który z powyższych pacjentów najprawdopodobniej odczuwa poczucie wyobcowania?
A.
B.
C.
D.