LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED14 - TEST WIEDZY NR 1

Pytanie nr 37
Jaki jest najważniejszy element w komunikacji z osobą chorą i niesamodzielną?

A.
B.
C.
D.