LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED14 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 23
Podczas rozmowy z osobą chorą i niesamodzielną, która jest zdezorientowana i niepewna, jakie zachowanie będzie najbardziej odpowiednie?

A.
B.
C.
D.